Starters-lening.com praat u bij over startershypotheek in Amsterdam en Utrecht

De medewerkers van starters-lening.com hebben veel kennis op het gebied van de startershypotheek. Starters-lening.com is een sterk servicegericht bedrijf. Wij doen er alles aan om de klant optimaal van dienst te zijn. Wij voorzien iedere klant van een goed onafhankelijk advies. We luisteren goed naar onze klanten en maken de materie voor de mensen inzichtelijk. Onze medewerkers kunnen voor u de hoogte van uw startershypotheek berekenen. Wij geven een 100 % onafhankelijk advies op maat. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Wij kunnen zeer goed informeren over de voorwaarden van bijvoorbeeld een Starterslening in de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Utrecht.

Startershypotheek goed uitpluizen
Wij kennen de bedragen en weten waar we over praten. Met behulp van een starterslening of koopsubsidie kunnen starters maandelijks flink besparen op hun hypotheek. Starters-lening.com geeft u de beste service tegen de meest aantrekkelijke rentes, u ontvangt via ons altijd een extra rentekorting omdat dit uw eerste koopwoning is. U zult merken dat het de moeite waard is om goed uit te pluizen hoe hoog uw startershypotheek is. Wij kunnen u helderheid verschaffen over het financiële voordeel waarop u recht heeft. De medewerkers van starters-lening.com staan voor u klaar. Wij zijn:

 • Specialisten
 • Kundig
 • Klantvriendelijk

U krijgt altijd een veilige hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.
Wilt u meer weten over de startershypotheek of ons bedrijf, neem dan contact met ons op via tel. (053) 436 25 25. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Starterslening Amsterdam en Utrecht

Een van de meest populaire gemeenten voor het aanvragen van een Starterslening zijn op dit moment Gemeente Amsterdam en Gemeente Utrecht.
Wij begeleiden volledig uw aanvraag voor een Starterslening in Amsterdam en Utrecht.

Voorwaarden Gemeente Utrecht:

 Woningsegment
De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Doelgroep voor de Starterslening

 • De aanvrager staat minimaal één jaar ingeschreven in het Gemeentelijk Basis Register van Utrecht. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor één van beide.
 • De aanvrager heeft een maatschappelijke binding met de provincie Utrecht. In geval van een aanvraag door twee personen geldt criterium voor één van beide.
 • De aanvrager laat binnen de gemeente Utrecht een zelfstandige huurwoning achter.
 • De aanvrager laat binnen de gemeente Utrecht een onzelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld kamers van particuliere verhuurders) achter.
 • De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Voorwaarden

 • Bij een nieuwbouw woning mag de "vrij op naam prijs" niet hoger zijn dan € 200.000,- exclusief kosten koper. Bij een bestaande woning mag de prijs niet hoger zijn dan € 200.000,- exclusief kosten koper. De verwervingskosten mogen boven de prijsgrens van € 200.000,- uitkomen maar in totaal niet hoger zijn dan € 265.000,-.
 • Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 12% van de koopsom en de eventuele verbouwingskosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop/aanneemsom inclusief meerwerk.
 • In overleg met de gemeente Utrecht zijn verbouwingskosten mogelijk.
 • Beperking van de stapeling Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is mogelijk indien de marktprijs niet hoger is dan € 220.000,- en de korting maximaal 20% bedraagt.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek moeten worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-.

Voorwaarden Starterslening Gemeente Amsterdam

Woningsegment
De Starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw.

Doelgroep voor de Starterslening

 • De aanvrager is een woonachtige verblijfsgerechtigde persoon in Nederland.
 • Het bruto jaarinkomen van uw huishouden bedraagt maximaal € 65.000,-.
 • De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Voorwaarden

 • De verwervingskosten van de woning mogen in totaal niet hoger zijn dan € 350.000,-.  
 • Woningen met een koopsom tot € 167.300,- komen niet in aanmerking voor de Starterslening.
 • Onder de verwervingskosten wordt verstaan de koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening. Bij bestaande bouw wordt hiervoor 12% van de koopsom en eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.
 • Meerwerk/verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening.
 • Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten